Dagelijks gebed

Dagelijks gebed voor genezing
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Levend Woord. U hebt gezegd dat Uw Woord Leven is voor diegenen die het vinden en dat het medicijn is voor hun vlees. Vandaag pas ik, onder belijdenis van mijn geloof, Uw Woord toe op mijn lichaam door het uit te spreken.
U zei in Psalm 139:14 dat ik heel wonderbaar ben toebereid en dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. Ik verklaar dat ik door U geschapen ben en dat ik een geweldige schepping ben. Ik spreek ziekte en aandoening vandaag aan en proclameer dat ze overeenkomstig Fil. 2:10 zich moeten buigen voor de machtige naam van de Heer Jezus Christus.  Iedere naam op hemel, op aarde en onder de aarde, buigt zijn knie voor Jezus naam.
Ik spreek mijn lichaam vandaag aan en verklaar dat ik er autoriteit over heb. Ik beveel het om het Woord van God te ontvangen. In Matth.8:17 staat dat Jezus mijn ziekte gedragen heeft, en mijn zwakheden op Zich heeft genomen.Hemelse Vader, ik dank U dat de zelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, in mij woont en mijn sterfelijk lichaam levend maakt.
Ik spreek mijn immuun systeem aan en beveel het in overeenstemming te komen met het Woord van God. Mijn immuun systeem zal ziekte en aandoening in mijn lichaam vernietigen en zijn werk goed doen, want daartoe heeft God het geschapen.
Ik dank U, Vader, dat iedere cel in mijn lichaam reageert op Uw Woord. Uw Woord doortrekt mijn lichaam van top tot teen. Ik belijd dat het Woord van God vlees geworden is in mij.
In Psalm 103:3 staat dat U, Vader, al mijn ongerechtigheden vergeeft en al mijn ziektes geneest. Vader, dat heeft U gezegd en ik maak die woorden ook tot mijn belijdenis. Ik oordeel niet naar wat voor ogen is, ik oordeel naar Uw Levende Woord. Het is Uw Woord dat in mij leeft en gezondheid en genezing brengt in ieder deel van mijn lichaam.
Hemelse Vader, Ik verheug me in Uw belofte van goddelijke gezondheid. U hebt het gezegd en ik geloof het! Vandaag verklaar ik, dat ik Uw belofte van genezing zal zien manifesteren in mijn lichaam.
Genezing is er voor mij, omdat Jezus de prijs + 2000 jaar geleden betaald heeft. God hield zo veel van mij dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven aan het kruis, zodat ik leven kon ervaren naar Gods bedoeling. Zijn overvloedig leven manifesteert zich in mij, maakt mij heel, naar lichaam, ziel en geest.Doch niet mijn wil maar uw wil Heer!! Amen.