Interview Charisma vervolg 1

Laagdrempelig
Een bordje met 'Healing Rooms Geopend' in Amsterdam Zuid Oost .. . In de wachtkamer draait zachte muziek en er heerst een atmosfeer van vrede en rust. Er is acceptatie, veiligheid en heel veel liefde. In de wachtkamer moet een formulier ingevuld worden waarop bezoekers hun gegevens en hun klacht invullen. Van de bezoekers in Amsterdam komt ca. 50% vanuit evangelische gemeentes, 25% uit traditionele kerken en 25% is buitenkerkelijk.
cel_hr.png
God geeft inzicht
In de gebedskamer zijn 2 vrijwilligers aanwezig en in een andere ruimte bevindt zich een groep voorbidders. De vrijwilligers nemen het ingevulde formulier door en bidden voor openbaringen en inzicht voor genezing. Genezing heeft betrekking op de gehele mens, geest, ziel en lichaam in de vorm van redding, bevrijding, innerlijk genezing en fysieke genezing.De Heilige Geest openbaart de wortel van het probleem, zodat de bidders gericht kunnen bidden. Twee belangrijke sleutels zijn bekering en vergeving.
cel_hr.png
Follow-up
Bezoekers die een keuze maken om opnieuw geboren te worden krijgen informatie mee met o.a. een Johannes evangelie en een lijst van kerken en gemeenten en plaatsen. Waar nodig krijgen bezoekers informatie over de mogelijkheid voor bevrijdingspastoraat of worden bezoekers in contact gebracht met andere instanties die ze (maatschappelijk) verder kunnen begeleiden. Soms is het nodig om ze door te verwijzen naar professionele instellingen. Er is altijd de mogelijkheid om terug te komen voor gebed.
cel_hr.png
Lees meer >>